Delta Prestige 88

Model Gładkie
  • Model Gładkie
  • Model Linea4 INOX
  • Model Linea4 INOX
  • Model Gładkie
  • Model Gładkie
  • Model Linea4 INOX
  • Model Pasek INOX
  • Model Pasek INOX + naświetle boczne
cena kompletnych
drzwi od:
4415
brutto
cena montażu od:
486 brutto
  • bezpieczne (Klasa "2" PN-EN 1627)
  • 30 dB